top of page

MGA NEWS from Holly Lake Ranch Golf Club

new-greens 2021.jpg
new-greens 2021_edited.jpg
new-greens 2021.jpg

Jan 25, 2024

Next up Super Bowl Scramble

new-greens 2021.jpg

Jan 16, 2024

Thank you from Jeff Wilson

new-greens 2021.jpg

Dec 18, 2023

Hudson Hole in One

new-greens 2021.jpg

Nov 11, 2023

2024 MGA Board Members Elected

new-greens 2021.jpg

Aug 20, 2023

Kendall Garvin

new-greens 2021.jpg

Jul 20, 2023

Greens Open for Play July 29th

new-greens 2021.jpg

May 15, 2023

Greens Recovery Plan

new-greens 2021.jpg

May 8, 2023

Joe Herold Hole In One

new-greens 2021.jpg

May 5, 2023

Pine Cone Cup Postponed

new-greens 2021.jpg

Apr 24, 2023

Pine Cone Cup MGA Member Guest

bottom of page